Tuesday, May 17, 2011

Aku Pasrah ....

"And which of your Lord's favours will you deny?" (QS 55:13)

"Maha Suci Allah yang menjadikan kepasrahan kepada-Nya sebagai kekuatan,yang menjadikan rasa perlu kepada-Nya sebagai kekayaan, yang menjadikan permohonan kepada-Nya sebagai kemuliaan, yang menjadikan rasa rendah diri kepada-Nya sebagai ketinggian, dan tawakkal kepada-Nya sebagai kecukupan."


/lym 15/04/2011

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.