Thursday, March 24, 2011

Pesona Cahaya Hati


"Ibnul-Qayyim berkata,

"Bila hati seorang hamba terpusat(terkonsentrasi) kepada Allah dari hajat serta kedaruratannya selalu mengarah terhadap-Nya dengan sungguh-sungguh dan benar, sedang
...harapannya kepada Allah betul-betul kuat, doa-doanya tidak akan tertolak."Firman Allah,"Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kukabulkan.. "(QS Surat Al Mu'min 60).


/lym 24/03/2011

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.