Thursday, January 27, 2011

Suara Ilalang


Dalam kerendahan hati ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa. Dalam kesempitan hidup ada kekuasaan ilmu. Namun, kata Flower A. Newhouse, kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan, berbanding kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran.


/lym 27/01/2011
From : Sunardian Wirodono

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.