Friday, January 21, 2011

Renungan Jum'at


"Tahukah engkau yang dinamakan perang Sabil? Ialah yang ada dalam hatimu sendiri, terjadi perang Bharatayudha lebih dahsyat. Saling bunuh, saling tikam. Jihad sejati, ialah menundukkan gejolak hati, bukan memerangi sesama.


/lym 21/01/2011
From : Sunardian Wirodono

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.