Wednesday, January 26, 2011

Pahlawan bukanlah orang yang berani meletakkan pedang ke pundak lawan


Jika televisi menterormu dengan kekerasan, matikan tv-mu, dan heninglah sejenak, sebagaimana kata Muhammad SAW, melalui embun pagi, "Pahlawan bukanlah orang yang berani meletakkan pedang ke pundak lawan, tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai dirinya di kala ia marah."


/lym
from : Sunardian Wirodono

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.