Saturday, January 22, 2011

Assalamualaikum


Semulia-mulia manusia ialah siapa yang mempunyai adab, merendahkan diri ketika berkedudukan tinggi, memaafkan ketika berdaya membalas dan bersikap adil ketika kuat. (Khalifah Abdul Malik bin Marwan)

/lym 22/01/2011
From : Ritha Pramono Status

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.