Tuesday, January 11, 2011

Assalamualaikum ...


semoga berkah dan rahmat Allah senantiasa meruah. Jembatan menjadi penghubung antara dua buah kampung, perkawinan menjadi penghubung antara dua insan, anak menjadi penghubung antara ibu dan ayah, cinta menjadi penghubung dua jiwa, pengertian menjadi penghubung pemuliaan, amin.


/lym 11/01/2011
From : Sunardian Wirodono Facebook

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.