Friday, December 10, 2010

Renungan Jum'at


Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang apalah gunanya.


/lym 10/12/2010

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.