Sunday, November 28, 2010

Tanpa Bintang


Anakku, aku & kamu selalu bersama, habiskan malam, walau tanpa bintang.


/lym 27/11/2010

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.