Thursday, November 25, 2010

Kehabisan kata-kata...


Kehabisan kata-kata. Ijinkan hati-hati kecil kami yang bicara, Wahai Penawar Hati.


/lym 24/11/2010

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.