Sunday, January 9, 2011

Cinta laksana setitis embun


Cinta itu adalah perasaan yang mesti ada pada tiap-tiap diri manusia, ia laksana setitis embun yang turun dari langit, bersih dan suci. Jika ia jatuh pada tanah yang subur, di sana akan tumbuh kesucian hati,keikhlasan, setia, budi pekerti yang tinggi dan lain-lain perangai terpuji - Buya Hamka

/lym 22/11/2010

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.