Thursday, October 28, 2010

Renungan...dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. QS 36:38


/lym 27/10/2010

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.