Monday, October 25, 2010

Doa


Ya Allah .. aku memohon ampun kepada-Mu .. dihadapanku ada orang yang telah memberikan kebaikan kepada hamba, tapi hamba telah menyakitinya .. di hadapanku ada orang yang memberi kejujuran tapi hamba berlaku dusta .. Ilahi rabbi aku memohon ampun dari semua kejelekan itu dan sejenis dengan itu, hamba sungguh menyesal dan biarlah itu menjadi peringatan agar hamba tidak berbuat sesudahnya .. jadikan semua itu adalah taubat yang menarik kecintaan-Mu wahai dzat yang mencintai orang-orang bertaubat .. tiada pantas hamba bermunajat kecuali hanya karena Engkau ya Allah ..ridhokanlah kepada dia ya Allah sepantas pantas Engkau telah memberinya berlaksa kebaikan dan kebenaran .. hamba sangat sadar bahwa jalan-Mu adalah cobaan .. dan pengharapanku juga adalah cobaan-Mu .. namun hanya Engkaulah dzat yang maha tahu, maka ampuninalah khilaf yang telah hamba buat .. semata mata ketulusan bathin untuk tiada pernah mau menyakiti .. semoga dirinya selalu berada pada jalan yang Engkau tunjukkan kebenarannya .. Amin ya rabbil'alamin ..


/lym 24/10/2010

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.