Saturday, September 4, 2010

Renungan Jum'at


Hendaknya segera pergi ke masjid untuk shalat jumat, Allah menugasi dua malaikat khusus pada hari jumat menunggu di pintu masjid, untuk mencatat siapa yang lebih dulu tiba dimasjid dan yang tiba kemudian,barang siapa lebih dulu pergi kemasjid pada hari jumat,berpahala lebih besar.(HR-Bukhari)

/lym 03/09/2010

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.