Saturday, September 25, 2010

Renungan Jum'at


Wahai Tuhanku,
Mudahkan untukku urusan rezeki. Jagalah aku dari ketamakan dan kepenatan dalam mencarinya, dari kerisauan dan keterkaitan hati kepadanya, dari merendah kepada makhluk karenanya, dari memikirkan dan mengatur untuk mendapatkannya, serta dari sifat kikir setelah mendapatkannya (Doa Syekh Abu al-Abbas)

___________________
Janganlah engkau menghitung hartamu, sebab hartamu akan membelenggumu ..hitunglah kesalahanmu, sebab salahmu adalah awal dari kebenaranmu .. sesungguhnya kebenaran adalah harta yang paling berharga, sebab kebenaranlah yang mampu menuntun kita menuju ke rahmat yang paling tinggi di sisi Allah .. adalah syurga yang dipersiapkan bagi manusia yang selalu berjalan tiada pernah membelokkan mata hatinya ..


/lym 24/09/2010

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.