Thursday, September 30, 2010

Doa Tha'if


(doa ini dibaca Rasulullah saw saat menerima perlakuan suku Tsaqif di negeri Thaif yang mencaci, mengejek, melempari batu hingga akhirnya pengusiran ketika berdakwah. Dengan membawa beban pedih dan dengan penuh kesabaran beliau mengankat do’a)


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Ya Allah, sampaikanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad ;
Ya Allah, kini aku berkeluh kesah atas lemahnya ragaku ;
Dan terbatasnya kemampuanku ;
Serta remehnya diriku dimata manusia.


Engkaulah Tuhan bagi mereka yang tertindas ;
Dan Engkaulah Tuhan pelindungku ;
Kepada siapakah Engkau serahkan diriku ini ?
(Apakah) Pada keasingan yang akan melecehkanku ?
Ataukah kepada musuh-musuh yang pasti menumbangkanku ?
Jika Engkau tidak murka kepadaku, apapun yang terjadi pada diriku, aku tidak peduli ;
Namun bagiku, kemurahan-Mu jauh lebih luas dari semua ini.

Aku berindung dengan cahaya wajah-Mu yang menerangi seluruh kegelapan ;
Dan yang memperbaiki segala urusan dunia dan akhirat ;
Dari turunnya amarah-Mu padaku atau datangnya kemurkaan-Mu padaku

Aku rela menerima apa saja asalkan Engkau ridha kepadaku
Tidak ada daya serta upaya kecuali hanya dengan izin-Mu


/lym 29/09/2010
From : Loeky Harahap Facebook

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.