Thursday, September 23, 2010

Allah Maha Dekat


Allah Maha Dekat, mari rasakan kedekatannya mulai saat ini, DIA tidak pergi kemana-mana, ia ada di dalam hati yang lebih dalam dari hati terdalam kita. Ia mengenggam hati kita, ia selalu bersama kita.

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” {Q.S. 2: 186}.

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.”{Q.S. 50: 16}.


/lym 22/09/2010

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.