Friday, August 20, 2010

Renungan Hadist


“Aku ini adalah menurut dugaan hamba-Ku, dan Aku menyertaimu, di mana saja ia berdzikir kepada-Ku.
Jika ia berdzikir atau ingat kepada-Ku di dalam hatinya, maka Aku akan ingat pula kepadanya di dalam hati-Ku,
dan kalau ia mengingat-Ku di depan umum, maka Aku akan mengingatnya pula di depan khalayak yang lebih baik.
Seandainya ia mendekatkan dirinya kepada-Ku sejengkal,Aku akan mendekatkan diri-Ku sehasta.
Jika ia mendekati-Ku sehasta, Aku akan mendekatkan diri-Ku kepadanya sedepa.
Jika ia datang kepada-Ku dengan berjalan kaki,Aku akan datang dengan berlari”.
(HR. Bukhari).


/lym 19/08/2010

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.