Thursday, August 12, 2010

Pakaian Takwa


“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi `auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat” (Al-A’raaf: 26)


/lym 12/08/2010

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.