Sunday, August 22, 2010

Doa


Ya Allah,
hiasilah aku dengan tertutupnya (dosaku) dengan kemuliaan, tutupilah aku dengan pakaian kepatuhan dan kecukupan, bimbinglah aku untuk bersikap adil dan jujur, lindungi aku dari apa saja yang aku cemaskan, wahai Pelindung orang-orang yang takut.


/lym 22/08/2010

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.