Wednesday, August 18, 2010

Aku Takut Berpaling dari-Mu


Bismillaahir Rohmaanir Rohiim,

Ya Tuhanku,
berikanlah pertolongan kepadaku dan janganlah Engkau membiarkanku. Menangkanlah aku;
dan jangan Engkau jadikan aku orang yang terkalahkan.
Limpahkanlah kepadaku kemampuan untuk memberdayakan diri;
dan janganlah Engkau memperdayaiku..Amien...
________________________

Allah 'Azza wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Hai anak Adam, Aku menyuruhmu tetapi kamu berpaling, dan Aku melarangmu tetapi kamu tidak mengindahkan, dan Aku menutup-nutupi (kesalahan-kesalahan)mu tetapi kamu tambah berani, dan Aku membiarkanmu dan kamu tidak mempedulikan Aku. Wahai orang yang esok hari bila diseru oleh manusia akan menyambutnya, dan bila diseru oleh Yang Maha Besar (Allah) dia berpaling dan mengesampingkan, ketahuilah, apabila kamu minta Aku memberimu, jika kamu berdoa kepada-Ku Aku kabulkan, dan apabila kamu sakit Aku sembuhkan, dan jika kamu berserah diri Aku memberimu rezeki, dan jika kamu mendatangiKu Aku menerimamu, dan bila kamu bertaubat Aku ampuni (dosa-dosa)mu, dan Aku Maha Penerima Taubat dan Maha Pengasih." (HR. Tirmidzi dan Al Hakim).


/lym 18/08/2010

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.