Saturday, July 24, 2010

Special Thanks For You


Thank you very much to all my friends and families that already gave me a birthday's greeting.... It's so beautifull and you are so kind and so sweet to gave me that. Thank you for your little time that you spare..just to wrote something to my wall... Really, I appriciate that. All those good prays that you made.. I'm sure must be heard by Him...amieenn.


Bismillaahir Rohmaanir Rohiiim

Ya Rahman, Ya Rahim
Engkau ciptakan aku dari tiada, menjadi ada...
Kemudian kelak Kau kembalikan aku kepada-Mu
Kehidupanku berjalan dan berputar sesuai dengan kehendak-Mu
Jadikanlah aku ikhlas dalam menerimah hikmah dan berkah-Mu
Dekatkan aku pada-Mu. Sedekat Engkau mengenalku seperti urat nadi dalam tubuhku.

Astagfirullah; Astagfirullah;Astagfirullah
Ya Allah Engkau Yang Maha Damai,
dari-Mu lah semua kedamaian.
Mahaberkah Engkau Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan;

____________________

"Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali". [QS:19:33]


/lym 24/07/2010

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.