Friday, July 30, 2010

Doa


Dengan asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya

Segal puji bagi Allah, Yang Awal sebelum penciptaan dan
penghidupan,Yang Akhir setelah punah semua,Yang Maha Tahu,Yang Tak
Melupakan orang yang mengingatNya,
Yang Tidak Merugikan orang yang mensyukuriNya, Yang Tidak
Mengecewakan orang yang memohon padaNya, Yang Tidak Memutuskan harap
orang yang mengharapNya

Ya Allah
Aku mintakan kesaksianMu dan cukuplah Engkau sebagai saksi
Aku mintakan kesaksian seluruh malaikat-Mu penghuni langit-Mu dan
pemikul arasy-Mu
serta yang Kau bangkitkan sebagai nabi dan rasul-Mu dan yang Kau
ciptakan dari berbagai makhluk-Mu
Aku bersaksi, sesungguhnya Engkau Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau,
Tunggal Tak Berserikat dan Tak Bertara
Firman-Mu tak berubah tak berganti
dan sesungguhnya Muhammad saw hemba-Mu dan Rasul-Mu,
ia penuhi apa yang Kau bebankan padanya untuk semua hamba
ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya
ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati
ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya

Ya Allah
Teguhkan aku pada agama-Mu selama Kau hidupkan aku
Janganlah gelincirkan hatiku setelah Engkau tunjuki aku
Karuniakan padaku rakhmat dari sisiMu
Sungguh, Engkaulah Maha Pemberi
Sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad
Jadikanlah aku dari pengikut dan golongannya
Kumpulkan aku pada kelompoknya
Bimbinglah aku untuk melaksanakan kewajiban Jum'at, yang Kau
wajibkan atasku untuk aku taati dan Kau bagikan karunia pada hari
pembalasan pada orang yang layak menerimanya.
Sungguh, Engkaulah Yang Maha Gagah dan Maha Bijaksana

Doa ini adalah doa Imam Ali Zainal Abidin (sa) salah seorang cucu Rasulullah saw.
(kitab Mafâtihul Jinân, kunci-kunci surga, bab 1, pasal 3)


/lym 30/07/2010

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.