Saturday, May 1, 2010

Dia Maha Pengampun


Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(QS Az-Zumar:53)

/lym 01/05/2010

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.