Sunday, May 30, 2010

Loving You


Dear Sahabat,

Malam ini saya mungkin saja sedang larut rasa dengan alunan yang sedang saya dengar “Bukan Untukku”, sehingga catatan saya ini berurai tercurahkan di malam ini.

Beriringan dengan itu, teringat saya akan sebuah hadist yang pernah saya baca “Apabila seseorang mencintai saudaranya, hendaklah dia mengatakan cinta kepadanya.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

“Aku mencintai dia, ya Rasulullah.” Lalu Rasulullah saw bersabda, “Apakah kamu sudah memberitahukan dia?” Orang itu menjawab, “Belum.” Kemudian Rasulullah saw bersabda, “Beritahukan kepadanya.” Lalu orang tersebut memberitahukannya dan berkata, “Sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah.” Kemudian orang yang dicintai itu menjawab, “Semoga Allah mencintaimu karena engkau mencintaiku karena-Nya.” (HR. Abu Dawud).

Ya Rabbana, andaikan saya dapat mengungkapkan perasaan saya kepadanya, saya ingin mengatakan saya memang tak pernah menyesal mencintainya. Karena sesungguhnya saya tidak pernah meminta seseorang yang sempurna dari sisi-Mu, karena keadaan saya yang penuh kurang.

Yang sebenarnya saya hanya meminta kepada-Mu seorang yang tak sempurna, sehingga kami merasa sempurna ketika diri saya hadir dalam kehidupannya dan dirinya hadir dalam kehidupan saya, karena-Mu…

Terima kasih saya, Subhanallah, wal hamdulillaah, wa laa ilaaha illallaah, wallaahu akbar, karena Engkau memberi kesempatan untuk saya mengenalnya yang kian lama semakin saya merasa dia telah mendekatkan saya kepada-Mu…

Mohon ampunan-Mu bagi hamba-Mu ini, karena saya terlalu sering mengandalkan seseorang selain Engkau untuk menjadi kekuatan diri saya. Maka jadikanlah kehendakMu bukan kehendakku…sesungguhnya aku tidak mengetahui, sedangkan Engkau Maha Mengetahui, takdirkanlah kebaikan bagiku dan jadikanlah hati saya meridhainya dengan segala ketetapan-Mu.

Semua atas diri saya memang atas kehendak-Mu, yang kadang tak bisa saya pahami maksud-Mu, Wahai Allah yang memegang rahasia segala sesuatu,

Mohon jadikanlah Saya ridha terhadap ketetapan-Mu dan yang Engkau takdirkan, sehingga tak ingin saya menyegerakan apa-apa yang masih Engkau tunda, atau menunda apa-apa yang Engkau segerakan, Wahai Allah yang memegang hikmah segala sesuatu, andai Engkau berkehendak lain.

Sujud syukur kepada-Mu atas segala cinta yang datang pada diri saya, Wahai Allah Yang Maha Cinta.

/lym 29/05/2010 @ 02.13 am
As long as we have memories, yesterday remains;
as long as we have hope, tomorrow awaits.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.