Thursday, April 22, 2010

Aku adalah Dekat


Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah)-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran (QS 2 : 186).
/lym 21/04/2010

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.