Saturday, April 24, 2010

Doamu


Ya Allah,
Berilah aku pertolongan agar aku dapat selalu berdzikir, bersyukur dan beribadah dengan baik kepada-Mu

/lym 23/04/2010

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.