Tuesday, April 20, 2010

Dia Maha Melihat


Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu dan Dia lah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui (QS 6 : 103)
/lym 19/04/2010

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.