Friday, April 23, 2010

Berikan Kebaikan Nan Ikhlas


Barangsiapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya, sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman tentram dari kejutan dahsyat pada hari itu. QS 27 : 89/lym 23/04/2010

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.