Sunday, March 21, 2010

Sang Pemimpin


Hadis riwayat Abu Hurairah ra.:

Sesungguhnya seorang pemimpin itu merupakan perisai, rakyat akan berperang di belakang serta berlindung dengannya. Bila ia memerintah untuk takwa kepada Allah azza wa jalla serta bertindak adil, maka ia akan memperoleh pahala. Namun bila ia memerintah dengan selainnya, maka ia akan mendapatkan akibatnya.


/lym 20/03/2010

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.