Saturday, March 27, 2010

Kesedihan


Kesedihan yang kita alami sebelum kesenangan, lebih baik daripada kesedihan yang muncul setelah kebahagiaan. "Maka sesungguhnya seusai kesulitan itu ada kemudahan".

Yang harus diyakini Keridhaan Hati Insya Allah menghilangkan Kesedihan.
{Dan, janganlah kamu bersikap lemah dan jangan (pula) bersedih hati.}(QS. Ali 'Imran: 139)

"Janganlah bersedih atas mereka" (kalimat ini disebut berulangkali dalam beberapa ayat al-Quran) dan,...

{Janganlah kamu bersedih sesungguhnya Allah selalu bersama kita.}(QS. At-Taubah: 40)

{Niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.}(QS. Al-Baqarah: 38).


/lym 26/03/2010

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.