Sunday, March 21, 2010

|♥♥| Kesabaran


Kesabaran merupakan sesuatu yang perlu diusahakan dan dilatih. Rasulullah SAW pernah menggambarkan: "…barang siapa yang mensabar-sabarkan diri (berusaha untuk sabar), maka Allah akan menjadikannya seorang yang sabar…" (HR. Bukhari)

/lym 20/03/2010

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.