Sunday, March 21, 2010

Hikmah Sakit


”Ketika seorang hamba diberi sakit pada badannya, maka Allah berkata kepada malaikat “Tulislah kebaikan-kebaikan ... yang biasa dilakukannya ketika sehat, kalau ia sembuh mandikanlah ia dan bersihkan. Kalau ia meninggal maka Allah mengampuninya”" (H.R. Ahmad).

Subhanallah.
/lym 20/03/2010

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.