Saturday, March 27, 2010


Ya Allah ...
Bimbinglah aku mensyukuri segala nikmat-Mu, yang memungkinkan aku mencapai ridha-Mu. Bantulah aku menaati-Mu dan melazimkan ibadah kepada-Mu, memastikan ganjaran-Mu dengan karunia dan pertolongan-Mu, Tuntunlah aku kepada apa yang bermanfaat bagiku selama Engkau menghidupkan aku. Dengan kitab-Mu legakan dadaku. Dengan bacaan-nya, ringankan bebanku. Karuniakan padaku keselamatan agama dan diriku. Sempurnakan kebaikan-Mu padaku pada seluruh sisa umurku, seperti Engkau telah berbuat baik pada umurku yang telah lalu. Wahai Yang Paling Pengasih dari segala yang mengasihi.


/lym 26/03/2010

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.