Thursday, February 4, 2010

Renungan


"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang.
QS. Maryam (19) : 96


/lym 04/02/2010@2.49pm
From : My Friend Wiwiet W.Rahayu